Naše MŠ má jednu smíšeno třídu pro děti od 2 – 6 let, případně s odkladem školní docházky. Třída je tvořena jednou prostornou místností pro hru. Ložnice, šatna, umývárna a toalety jsou situované zvlášť. V ložnici byly v roce 2016 kompletně vyměněny paldany za nová lehátka. K mateřské škole patří i zahrada, podél níž protéká potůček, který dětem umožňuje pozorovat život vodních živočichů po celý rok. Výhodou je poloha MŠ, která je takřka ve středu vesnice. Na vycházky tedy můžeme volit různé směry a trasy, rádi docházíme na nedaleké hřiště, louky či do lesa, kde děti rádi objevují různá zákoutí a staví si domečky. Děti se aktiv ně podílí na výzdobě třídy a celé školky.

Ve třídě pracují dvě kvalifikované učitelky, které si neustále rozšiřují své pedagogické vzdělání, které se snaží dále uplatnit v pedagogické činnosti. Snažíme se, aby se v naší MŠ děti cítili spokojeně a úspěšně se zapojily do kolektivu a života ve skupině. Klademe důraz na klidnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí. Stále se snažíme vylepšovat podmínky pro socializaci a kultivaci každého dítěte tak, aby mohlo tvořivě rozvíjet svoji osobnost v radostném a podnětném prostředí.

Pokud neumíme pomoci, hledáme další vhodné kontakty na odborníky. Při naší práci máme na zřeteli, že tento věk je předurčující pro další rozvoj psychických a fyzických předpokladů dětí.

MŠ je zapojena do projektu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP), který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí v mateřských školách a žáků v základních školách. více na  www.masceskyles.cz.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Více zde.