Organizace

Provoz školy: denně od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Organizace denního programu

06:30 volná hra dětí
08:30 pohybové aktivity a hry
09:00 hygiena, dopolední svačina
09:20 řízená činnost
09:50 pobyt venku, spontánní hry
11:30 hygiena, oběd
12:15 odpolední odpočinek
14:15 hygiena, odpolední svačina
14:30 volná hra

Výše uvedená organizace dne je pouze orientační. Vždy se vychází z aktuální situace a z potřeb dětí.