Termín zápisu do MŠ

Kategorie: Novinky a články

Ředitelka Mateřské školy Luženice, okres Domažlice, příspěvkové organizace po dohodě se zřizovatelem Obcí Luženičky a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve zněné pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Místo pro podávání žádostí: MŠ Luženice č.p. 48, okr. Domažlice

Termín: 02.05.2019

Doba pro podávání žádostí: 9.00 - 15.00 hod.

Podrobnější info v přiloženém souboru.

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Komentáře rss

postPřidat komentář

Nebyly přidány žádné komentáře.