Kontakty

O školce Mateřská škola Luženice, okres Domažlice, příspěvková organizace
právní forma příspěvková organizace
zařazení do školského rejstříku 1. 1. 2003
ředitelka školy Bc. Zlata Jahnová
učitelka Marta Kohoutová
IČO: 75006243
E-mail skolka.luzenice@seznam.cz
WWW www.msluzenice.cz
Zřizovatel Obec Luženičky

Adresa:                                                  Luženice 48, 344 01 Domažlice

Telefon                                                   379 724 509

 Č. účtu                                                  27-6464480257/0100


Mateřská škola Luženice, okres Domažlice je příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Jejím zřizovatelem je obec Luženičky.

Příspěvková organizace MŠ Luženice byla ustanovena Zřizovací listinou, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003 a vymezuje postavení, práva a povinnosti organizace, v příloze pak majetek svěřený organizaci do výpůjčky.

Nová zřizovací listina, která byla schválená Zastupitelstvem obce Luženičky dne 18. 9. 2009 nahrazuje stávající Zřizovací listinu s účinností dnem 18. 9. 2009.